Talenten Motivatie Analyse (TMA)

De Talenten Motivatie Analyse is een analyse die uitermate scherp inzicht genereert in de talenten, denkpatronen en het daarbij gepaard gaande gedrag. Het brengt tevens de leer-en ontwikkelstijl in kaart.

De TMA meet en maakt 22 talenten (behoeftes) van de persoon zichtbaar. Dit gebeurt d.m.v. een uitvoerige duidelijke en visueel aantrekkelijke rapportage.

De analyse genereert inzicht in de sterke kanten (talenten) en minder sterke kanten (valkuilen) van de persoon, geeft aan welke talenten en competenties ontwikkelbaar zijn en in welke omgeving de persoon, met zijn of haar talenten, het meest optimaal zou kunnen functioneren en presteren.

Het is een instrument dat het gedrag van een persoon in een bepaalde omgeving kan voorspellen. Hierdoor kunt u voorkomen dat u of medewerker in een functie stapt die eigenlijk helemaal niet bij u past (waarmee u op termijn een burn-out kan voorkomen).

Het profiel is uitermate bruikbaar voor selectie- en werving, voor coaching, persoonlijk inzicht, 360 graden feedback, team analyse en teamontwikkeling maar ook voor (tweede) loopbaantrajecten.

Wij zetten dit assessment ook in voor hulpverleners met een publieke taak die te maken kunnen krijgen met (verbale) agressie. De TMA is door ons op dit vlak zeer effectief ingezet om de veiligheid van medewerker te vergroten.

"In ieder mens zit een parel"

Wilt u meer weten over TMA?

Neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op voor verdere informatie.

Top