Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Het omgaan met klachten kost veel tijd. Daarbij zijn uw medewerkers niet opgeleid om bij een klacht te bemiddelen. Dat vergt specifieke competenties.

Effectieve klachtenbemiddeling levert voor alle betrokkenen winst op.

Door als organisatie te kiezen voor een onafhankelijke klachtenbemiddelaar laat u zien dat u de ingediende klachten serieus neemt. De klagende partij kan vertrouwen op een grondige onpartijdige aanpak van de klacht.

Doel van de klachtenbemiddeling: het wegnemen van ergernis en gevoelens van onrecht bij de klager en het herstellen van de relatie tussen de cliënt en de behandelaar en/of zorginstelling.

Voor de klager is het niet altijd makkelijk zich uit te spreken, aangezien er regelmatig sprake is van een afhankelijke relatie. Daar kan de klachtenbemiddelaar ondersteuning bieden. De klachtenbemiddelaar past hoor en wederhoor toe bij het zoeken naar een oplossing, daarbij rekening houdende met de wederzijdse belangen.

De Klachtenbemiddelaar werkt oordeel vrij. Dat waarborgt het bemiddelen vanuit een neutrale onpartijdige positie ten opzichte van de klager en de dienstverlener.

Onze jarenlange ervaring in de gezondheidszorg zetten wij graag professioneel in ten behoeve van uw organisatie.

Meer weten over onze onafhankelijke klachtenbemiddeling?

Neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op voor verdere informatie.

Top