New Brain Coaching

New Brain Coaching is een doeltreffende, krachtige en snelwerkende coachingsmethode, die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten in de werking van het brein.

Op elk moment van de dag ontvangen wij miljoenen zintuiglijke waarnemingen, die in onze hersenen worden gecodeerd en opgeslagen. Een volledig onbewust proces, dat o.a. wordt uitgevoerd door de thalamus en de amygdala, ook wel het emotionele brein genoemd. Alles wat we horen, zien, voelen, ruiken en proeven wordt voorzien van een code en in kleine deeltjes apart opgeslagen in de hersenen.

Een gebeurtenis kan door middel van deze unieke code weer worden opgehaald en opnieuw beleefd worden. Zo zijn wij dus in staat om herinneringen op te halen en deze beelden voor onze ogen weer opnieuw te ervaren.

Zolang het positieve ervaringen betreft, die in de hersenen in subfragmenten zijn opgeslagen als een positief cluster, is er voor ons welzijn en functioneren niets aan de hand. Helaas maakt iedereen ook negatieve of zelfs traumatische ervaringen mee in zijn leven.

Bij dergelijke levensbedreigende situaties gebeurt er iets in de hersenen, waardoor de informatie op een andere manier wordt opgeslagen; er ontstaat op dat moment een negatief cluster. Aan deze negatieve clusters zit altijd een negatief gevoel en daarmee een negatieve overtuiging (over jezelf) vast. Deze negatieve overtuiging werkt helaas gedurende de rest van ons leven door.

"It is your mind that creates this world ( Buddha)"

HET VERLEDEN BEPAALT JE DENKEN, VOELEN EN HANDELEN VAN NU 

5 %
van ons gedrag is bewust 

95%  van ons gedrag wordt bepaald door negatieve overtuigingen aangestuurd door onbewust gedrag

Sommige ervaringen in het hier en nu doen (zonder dat we ons daarvan bewust zijn) denken aan iets wat we als kind hebben meegemaakt en toen hebben weggestopt, omdat het te pijnlijk was (negatief cluster).

Gevolg: wat je nu ruikt, ziet, proeft, hoort of voelt kan onbewust een situatie van vroeger oproepen in het emotionele brein.
Geheel onbewust en automatisch zal dit emotionele brein de betekenis van vroeger als het ware op de gebeurtenis van nu plakken (het emotionele brein kent geen tijd). Ons emotionele brein blijkt onbewust de regie te nemen en onze kijk op het nu in te kleuren (95 %!) zonder dat we daarvan bewust zijn.

Zo kan het dus gebeuren dat je overdreven sterk reageert op een relatief onbeduidend voorval of je voelt altijd diep vanbinnen dat je er niet mag zijn of dat je niet goed genoeg bent, terwijl je door je anderen heel erg gewaardeerd wordt.

Negatieve clusters zijn dus gevaarlijke stoorzenders die je dagelijks functioneren ernstig kunnen belemmeren en je beletten jezelf verder te ontplooien en te ontwikkelen.

Ze ontstaan door ervaringen zoals vernedering, scheiding, geweld, afwijzing, verlies, verraad, teleurstelling, een ongeval, maar ook een boze uitbarsting van een ouder of het ontvangen van een ingrijpend bericht. In zo'n situatie gaat je brein in de “overlevingsstand” en wordt de informatie incorrect opgeslagen met alle gevolgen van dien.

New Brain Coaching is een methode om deze negatieve clusters op te sporen en zodanig om te zetten dat ze geen remmende invloed meer hebben op je leven. Met grote precisie gaan we samen op zoek naar deze vaak onbewuste overtuigingen, gevoelens en gedragingen om ze vervolgens op een natuurlijke wijze om te zetten in positieve opbouwende energie. Daarbij krijg je inzicht waar bepaalde gevoelens en overtuigingen vandaan komen en hoe sterk deze doorspelen in je leven.

Wilt u meer weten over New brain coaching?

Top