Emotional Freedom Technique

EFT is een zeer effectief hulpmiddel om vrij te komen van pijnlijke emoties, wanhoop, verdriet, boosheid, stress, faalangst.

EFT is gebaseerd op het feit dat er een balansverstoring in het energiesysteem van het lichaam is. Dit heeft een diep effect op het persoonlijk welbevinden. Het corrigeren van deze verstoring wordt bewerkstelligd door een specifieke techniek. Het leidt in het algemeen tot een snelle verbetering.

Wanneer het energiesysteem in balans is gebracht is de emotionele lading van de gebeurtenis verdwenen en bent u bevrijdt van het trauma. De herinnering blijft maar de emoties worden hanteerbaar. Praten over emoties, wanhoop, boosheid, stress etc. lucht weliswaar tijdelijk op maar lost uiteindelijk niets op.

Het limbisch systeem waar de emoties liggen opgeslagen is maar zeer beperkt toegankelijk voor taal. Uw klachten worden veroorzaakt door onverwerkte emoties en de verstoringen daarvan in uw energiesysteem.

“Uw klachten onderdrukken door het drinken van alcohol of ze trachten te “overwinnen” werkt alleen maar averechts.” 

RESULTATEN VAN E.F.T:  

Algemeen gevoel van ontspanning, gevoel van lichamelijke en geestelijke bevrijding door het verdwijnen van toxische emoties in het lichaam.

Diepgewortelde negatieve overtuigingen die uw gedrag aansturen zullen verdwijnen.

EFT zorgt ervoor dat u vrij wordt van negatieve emoties (en hun verwoestende effect op uw gezondheid!) dat betekent overigens niet dat u emotieloos wordt. Immers ons brein heeft emoties nodig om tot een beslissing te komen.

Wilt u ook beter leren omgaan met agressie?

Top