Collegiale Opvang (BOT team)

Doelstellingen training collegiale opvang

  • Verschaffen van kennis en inzicht op het gebied van schokkende gebeurtenissen en traumatische ervaringen.
  • Inzicht in psychologische processen die kunnen gaan spelen nadat een schokkende gebeurtenis of een traumatische ervaring heeft plaats gevonden.
  • Handvatten voor het op een adequate wijze reageren op personen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt.
  • Het vroegtijdig onderkennen van stoornissen in de verwerking

Het accent ligt op de praktische toepasbaarheid van de theorie in de dagelijkse praktijk. De opgedane theoretische kennis zal worden ondersteund door gebruik te maken van filmmateriaal waarin, valkuilen die veelvuldig tijdens een opvanggesprek kunnen ontstaan, duidelijk naar voren komen.

De cursisten kunnen na afloop van de training de stressreacties herkennen evenals de signalen die duiden op een mogelijke post traumatische stressstoornis (PTSS).

Ervaringsgericht leren is een essentieel onderdeel van deze training. Een deel van de training wordt besteed aan het oefenen met een daartoe gespecialiseerde acteur.

De trainers zijn zeer ervaren in de thematiek, zowel professioneel als persoonlijk, en hebben tevens zelf als traumahulpverlener gewerkt. Wij verzorgen een- en tweedaagse trainingen als ook workshops.

 

"You cannot prevent the birds of sorrow from flying over your head. You can prevent them however from building nests in your hair"

Interesse in deze training?

Neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op voor verdere informatie of een offerte.

Top