Coaching

Persoonlijk inzicht leidt tot groei en daarmee tot een verbeterde relatie met u zelf en uw omgeving. Coaching is een uitstekend instrument om dat inzicht te genereren, waarmee u snel resultaat kunt bereiken.

Coaching maakt u bewust van uw sterke en minder sterke, nog te ontwikkelen, kwaliteiten. Daarmee kunt u uw wijze van communiceren sterk verbeteren en verbetert u de relatie met anderen.

Een door de cliënt zelf in te vullen persoonlijkheidsprofiel (TMA) zal voorafgaand aan het coaching traject worden afgenomen. Dit profiel vormt, tezamen met de coaching vraag, de input voor het coaching traject.

Vele technieken, waaronder New Brain Coaching en Transformational Presence Coaching worden, indien nodig, ingezet.
Vriendelijkheid, rust, oprechte interesse, openheid, enthousiasme, mededogen, humor, acceptatie, vertrouwen, levenservaring en praktische toepasbaarheid, zijn waarden passend bij onze wijze van coachen.

Ansro stelt mensen snel op hun gemak waardoor zij op zichzelf kunnen gaan reflecteren en in beweging kunnen komen richting de, door hen, gewenste doelen.

Locatie voor coaching is Samaya. Samaya is een bijzondere plek. Het gebouw en de omringende natuur zorgen voor verstilling en zelfreflectie. De optimale gewenste condities voor een coaching gesprek.

"Alleen wanneer je jezelf en niet je omgeving verantwoordelijk stelt voor jouw gemoedstoestand is groei mogelijk."

Interesse in onze coaching?

Neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op voor verdere informatie.

Top