Agressie – reductietrainingen

Agressie roept bij de meeste mensen hevige negatieve emoties op. Dat kan negatieve gevolgen op het functioneren en op de gezondheid van uw medewerkers hebben. Denk daarbij aan o.a. concentratiestoornissen, vermoeidheid, kort lontje, ziekteverzuim.

Het is echter een feit dat het personeel zelf een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verergeren dan wel neutraliseren van een gespannen situatie. Persoonlijk inzicht zal daardoor leiden tot het daadwerkelijk reduceren van agressie incidenten.

Ansro heeft onderzoek verricht, in opdracht van Veilige Publieke Taken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, naar de relatie van de persoonlijkheid van de hulpverlener en agressie. Op basis van onze jarenlange training ervaring hebben wij aangetoond dat er een relatie is tussen de persoonlijkheid van de hulpverlener en het (mogelijk) te maken kunnen krijgen met verbale agressie.

“Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien” (Gandhi)

Ansro heeft een zeer effectieve training ontwikkeld die zich in de praktijk heeft bewezen.

Ansro traint
ambulancemedewerkers
112 centralisten
huisartsen
(SEH) verpleegkundigen
doktersassistenten
beveiligers

Medewerkers die getraind zijn in het op een juiste wijze omgaan met agressief gedrag passen meer de-escalerend gedrag toe. De praktijk wijst uit dat, indien men met agressie in een veilige trainingssituatie heeft kunnen oefenen, men beter en effectiever voorbereid is om te gaan met agressie in de dagelijkse praktijk.

De evaluatiescores van onze trainingen zijn zeer hoog. Meest voorkomende reacties van de inmiddels honderden deelnemers: “De training was zeer leerzaam, praktische tools, humoristisch en een prettige en veilige leeromgeving”.

Wij adviseren, indien gewenst in samenwerking met door de wol geverfde top professionals, ook over de bedrijfsveiligheid van uw organisatie en de risico’s waar u, als werkgever, verantwoordelijk voor bent.

Deze professionals hebben jarenlange praktijkervaring met het in kaart brengen van risico’s en het schrijven van meerjarenplannen organisatie breed.

Wilt u ook beter leren omgaan met agressie?

Top