Aanbeveling

Ansro bv helpt ons met werving en selectie van ons ambulance personeel door het leveren van een objectief instrument (TMA) als onderdeel van de selectieprocedure voor nieuwe collega’s. Op deze wijze krijgen wij een goed beeld van het competentieprofiel van de kandidaat. Ansro levert een gedegen rapportage en het directe contact met Ans Wiebosch wordt als heel prettig ervaren. Wij ervaren een grote mate van deskundigheid en vinden de TMA een zeer waardevolle aanvulling op ons selectieproces.

Marcel Klomp, Personeelsadviseur a.i. Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid

De Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden stelt specifieke eisen aan haar personeel. Het vak van ambulanceverpleegkundige, -chauffeur of meldkamercentralist vraagt om empatische en tegelijk doortastende professionals. De RAV is een open organisatie die veel waarde hecht aan de verbinding met haar medewerkers. Het assessment en het hierop gebaseerde advies van Ansro is daarom een belangrijk onderdeel van onze selectieprocedure. Het geeft ons een goed beeld of potentiele medewerkers echt passen binnen onze organisatie. Een goede selectie bij de poort is voor ons en de medewerker van grote waarde.

Pieter Haasbeek, Algemeen manager RAV Hollands Midden

In mijn functie als sectorhoofd ambulancezorg van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid schakel ik ANSRO al vele jaren in. Trainingen omgaan met agressie, individuele coaching en sinds enige jaren als adviseur bij sollicitatieprocedures in de vorm van een TMA en competentietest, gevolgd door een concreet advies aan de selectiecommissie. Bij de coaching door Ans Wiebosch is haar mensgerichte aanpak opvallend met aandacht voor zelfreflectie en inzicht in de uitwerking van eigen gedrag op de omgeving, ook voor doorgewinterde professionals. Uitgaande van de vooraf gemeten kwaliteiten en karaktereigenschappen van het individu volgt een zorgvuldig opgebouwde coaching waarin medewerkers zich herkennen, hervinden en vernieuwen. ANSRO staat garant voor maatwerk waarbij het individu centraal staat!

Frans Spee, sectorhoofd ambulancezorg Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Wij maken als ambulancedienst al jaren gebruik van de diensten van Ansro bv. De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een standaard onderdeel in onze selectieprocedure en geeft ons waardevolle informatie over de “talenten” en “te ontwikkelen talenten” van onze nieuwe medewerkers. De uitkomsten hiervan gebruiken we ook om een goede match te vinden tussen de nieuwe medewerker en de werkbegeleider die we daaraan koppelen. Daarnaast hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid afgelopen jaar al onze medewerkers op vrijwillige basis een TMA aangeboden. Hier is ruim gebruik van gemaakt en het is door de medewerkers als waardevol instrument beoordeelt. Het blijft verbazingwekkend hoe herkenbaar de uitkomsten uit het TMA voor de meesten zijn. 

Rob van de Wal, teamleider Ambulancezorg GGD Haaglanden

Al enige jaren maken we gebruik van Ansro. Door de kennis en ervaringen van Ansro in de ambulancezorg krijgen we duidelijke en waardevolle terugkoppeling en advies in ons werving en selectie proces. Voor nieuwe medewerkers welke bij ons aangesteld worden geeft de TMA waardevolle informatie voor het opleidingstraject. Door deze ondersteuning kunnen we de juiste keuzes maken in ons selectieproces. De TMA is voor ons en onze nieuwe medewerkers een waardevolle aanvulling.

Herman Smit, teamleider Ambulancezorg Veiligheidsregio Noord Holland Noord.

ANSRO verzorgd, met veel energie, al vier jaar de agressiereductie trainingen in het MCH-Bronovo ziekenhuis. In de trainingen laat ANSRO deelnemers inzien dat agressie niet normaal is en stimuleert ze deelnemers het gesprek aan te gaan over wat kan en niet kan met de leidinggevende en collega’s. Deelnemers ervaren een hoge mate van betrokkenheid en persoonlijke aandacht. Ze geven aan echt gezien en gehoord te worden, goede tools aangereikt te hebben gekregen en geraakt te zijn door de persoonlijke verhalen en deskundigheid van ANSRO

Harold Beuvink, coördinator Landsteiner Instituut (MCH)

Als je me zou vragen waarom ik voor Ansro heb gekozen, dan is dit om de volgende redenen; Er zijn vast grotere bedrijven met mooiere manieren om hun doelgroep te bereiken met goede content, maar Ansro blijft toch heel bijzonder. Dit bedrijf is nog erg persoonlijk. Het commerciële druipt er niet vanaf (waar zien we dit nog) en de samenwerking is bijzonder prettig. Opdringerig hoeven ze ook niet te zijn want ik kom, wanneer nodig, vanzelf weer terug. Directe duidelijke communicatielijnen en afspraak is afspraak. De resultaten liegen er ook niet om. Zowel de trainingen als de afgenomen TMA’s hebben ons zeer geholpen. Ansro is naast prettig ook zeer professioneel en deskundig. TOP.

Kees van Hesteren
, Vakspecialist services BovenIJ Ziekenhuis

Ansro b.v. has been our trainer for many years now. She trains our Psycho Trauma Care group at the Regional Ambulance Service Hollands-Midden te Leiden, Netherlands. As a consultant she is always available in acute major incidents that require expert consultancy for our group.” 23 augustus 2011 

Theo Helmus
, Regional Ambulance Service Hollands-Midden te Leiden

Ansro b.v. heeft ons BOTeam ondersteund bij de opvang van collegae die als hulpverlener betrokken zijn bij het schietincident in Alphen aan den Rijn. Op een professionele wijze, menselijk, rationeel maar ook met gevoel voor emoties en verhoudingen heeft zij er mede aan bijgedragen dat de opvang op een goede wijze verlopen is.” 4 augustus 2011

Jan de Waard, RAD Hollands Midden

Al geruime tijd maken we binnen RAVZL zeer dankbaar en naar volle tevredenheid gebruik van de kennis en kunde van Ansro op het gebied van collegiale opvang van collega’s bij traumatische ervaringen. Onze BOT medewerkers krijgen jaarlijks een opfris training die door Ansro gegeven wordt. Deze training is iedere keer zeer zinvol, anders en uiterst plezierig. Iedere BOT medewerker verheugt zich op deze trainingen! Momenteel zijn we een pilot gestart samen met Ansro, waarbij Ansro ons helpt bij het werven en selecteren van de juiste nieuwe medewerkers.

Ing. Ramona (RHJ) Cox Afdeling Acute Zorg Zuid Limburg, Afdelingshoofd.

“Als opleidingscoördinator van de RAV Kennemerland maak ik regelmatig gebruik van de BOT training van ANSRO (Ans Wiebosch). Zij verzorgt de scholing voor het BOT team binnen de RAV en weet met haar warme belangstelling en expertise de deelnemers te beroeren en aan te zetten tot nadenken en gesprek! Vooraf aan de scholingen denkt Ans graag mee over de inhoud en de mogelijkheden en is flexibel als het om planning gaat. Kortom voor de RAV een goede keus om BOT medewerkers door ANSRO te laten (bij)scholen”

Menno Hesmerg, Regionaal opleidingscoördinator Ambulancezorg RAV Kennemerland

UMCG Ambulancezorg, Ambulancezorg Fryslan. Ansro b.v. heeft bij ons het voltallige personeel getraind op professioneel handelen. Ansro b.v. wist op een zeer natuurlijke manier het vertrouwen van de groepen te winnen. Hierdoor werden de medewerkers in de gelegenheid gesteld om hun zorgen te delen en hun behoeften aan te geven. Dit heeft ons als organisatie veel input opgeleverd. Wij hebben Ans ervaren als een betrokken trainer.

Ria Nijk, ROC Ambulancezorg Fryslan

Ans Wiebosch leert zorgverleners effectief om te gaan met agressief gedrag van patiënten en hun familieleden. Ooit werkte zij zelf in de zorg, nu heeft zij al vijftien jaar een trainingsbureau en geeft veel trainingen in de zorgsector over agressie- reductie. Zij heeft het vertrouwen van vele opdrachtgevers. Ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsenposten, 112 meldkamers maar ook van Binnenlandse Zaken. In opdracht van de laatstgenoemde trainde zij ambulancepersoneel van Den Haag e.o. Ervaringen van zorgprofessionals met deze training: ‘Heel leerzaam en concreet’ 
‘Veel persoonlijke vragen en verhalen, waardoor het nog meer leeft’

DOKh (Deskundigheid, Onafhankelijkheid, Kwaliteit, Hele eerste lijn, Alkmaar)

Top